Curacao 2030; Society 5.0

Click here to edit subtitle

Register

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

 Webinar: Transformatie van WERK op Curacao

Flexibel werken

Remote werken


Probleem voor generaties

Jongeren en senioren

Future of Work

Decent WorkDatum: 

Vrijdag 23 oktober

Tijd:

10:00 tot en met 11:30Sprekers:


Jan Wester

Strategist, Interim Management & Consultancy
The Hague Area, Netherlands


Lysandro Inacio


En anderen.Thema's:

Werkloosheid, NOW, 12,5% inleveren door de publieke sector, Werk, Het nieuwe werken, Future of Work, Nieuwe economische sectoren Curacao, 50% werkloosheid?, 

Toerisme is nagenoeg plat, Raffinaderij vloeit af, Meer zaken redden het niet, Informele sector, Innovatie, Green New Deal.Doelgroep:

  • Brede doelgroep
  • Publieke sector
  • Private sector
  • Jongeren
  • Penshonados


Taal: 

Nederlands (Papiamentu en Engels)


Venue: ZOOM


Time Agenda

  • 10:00 Reception
  • Opening
  • 4 inleidingen van 15 min
  • Q&A
  • 11:30 Closing


Register at: www.curacao2030.net/transformatie-van-werk


U ontvangt via email de link en password om aan het webinar deel te nemen.

De plaatsen zijn beperkt.